ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ
เมนู

นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์

 • 1. ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ให้กับ 1948beauty ได้ในสภาพเดิม การแพ็คผลิตภัณฑ์คืน ต้องเหมือนกับทีได้รับผลิตภัณฑ์ โดยห่อกันกระแทกเพื่อให้สินค้ากลับมาถึงในสภาพเดิม และ บรรจุภัณฑ์ / กล่องไปรษณีย์ ต้องไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก หรือมีร่องรอยการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (หากผลิตภัณฑ์เกิดความชำรุด หรือเสียหาย จะไม่สามารถคืนได้)
 • 2. ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนภายใน 14 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จาก 1948beauty โดยส่งผลิตภัณฑ์กลับมาทางช่องทางที่มีหมายเลขพัสดุติดตามได้
 • 3. ระบุที่อยู่จัดส่งคืนมาที่ 1948beauty
  เลขที่ 50 ถ.พระรามเก้า ซ.พระรามเก้า 53 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ถ.พระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์ : 02-300- 1661 พร้อมระบุหน้ากล่องว่า "สินค้าคืน"

  ที่อยู่จัดส่ง

  1948beauty (สินค้าคืน)
  เลขที่ 50, ถนนพระรามเก้า, ซอยพระรามเก้า 53,
  แขวงพัฒนาการ, เขตสวนหลวง
  กรุงเทพฯ, 10250
  02-300- 1661
 • 4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง 1948beauty
 • 5. ต้องส่งหมายเลขพัสดุทางอีเมล info@1948beauty.com พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ, สาเหตุการคืนผลิตภัณฑ์ และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  ระบุหัวข้ออีเมล
  คืนสินค้า หมายเลขคำสั่งซื้อ NB0000000
  ข้อความภายในอีเมล
  ขอคืนสินค้าคะเนื่องจาก...........................
  เลขติดตามพัสดุ EF000000000TH
  เบอร์ติดต่อ 0800000000

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รับคืน

1948beauty ไม่รับคืนในกรณีต่อไปนี้:
 • 1. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจาก www.1948beauty.com
 • 2. ผลิตภัณฑ์มีร่องรอยการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบที่สาเหตุการคืนผลิตภัณฑ์ )​
  สาเหตุสภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน
   บรรจุภัณฑ์สภาพเดิมไม่ถูกเปิด แกะ ฉีกผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทุกชิ้น รวมทั้งของ แถมและอื่นๆสภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน ไม่มีร่องรอยแกะ ฉีก หรือ ใช้งานหมายเหตุ
  ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น แตก 
  ผลิตภัณฑ์สูญหาย จากการขนส่งปลายทางไม่มีผู้รับ
  ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงจามเนื้อหาที่แสดงบนเว็ปไซต์ 
  ได้รับผลิตภัณฑ์ผิด 
  ได้รับผลิตภัณฑ์ไม่ครบ 
  เปลี่ยนใจ 
  สาเหตุ
  ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น แตก
  บรรจุภัณฑ์สภาพเดิมไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก
  ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทุกชิ้น รวมทั้งของ แถมและอื่นๆ
  สภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน ไม่มีร่องรอยแกะ ฉีก หรือ ใช้งาน
  บรรจุภัณฑ์สภาพเดิมไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก
  ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทุกชิ้น รวมทั้งของ แถมและอื่นๆ
  สภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน ไม่มีร่องรอยแกะ ฉีก หรือ ใช้งาน
  บรรจุภัณฑ์สภาพเดิมไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก
  ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทุกชิ้น รวมทั้งของ แถมและอื่นๆ
  สภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน ไม่มีร่องรอยแกะ ฉีก หรือ ใช้งาน
  บรรจุภัณฑ์สภาพเดิมไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก
  ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทุกชิ้น รวมทั้งของ แถมและอื่นๆ
  สภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน ไม่มีร่องรอยแกะ ฉีก หรือ ใช้งาน
  บรรจุภัณฑ์สภาพเดิมไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก
  ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทุกชิ้น รวมทั้งของ แถมและอื่นๆ
  สภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน ไม่มีร่องรอยแกะ ฉีก หรือ ใช้งาน
  บรรจุภัณฑ์สภาพเดิมไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก
  ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ทุกชิ้น รวมทั้งของ แถมและอื่นๆ
  สภาพผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืน ไม่มีร่องรอยแกะ ฉีก หรือ ใช้งาน
 • 3. ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คผลิตภัณฑ์ส่งคืน 1948beauty ของลูกค้าเอง​
 • 4. ลูกค้าไม่ได้ส่งผลิตภัณฑ์คืนมาที่ 1948beauty ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์
 • 5. ผลิตภัณฑ์ร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข และผลิตภัณฑ์เอาท์เล็ท​

เมนู

ข้อมูลและสถานะ

ตะกร้าของฉัน